30 Ekim 2014 Flipboard Telif Hakkı ve Dijital Binyıl Telif Hakkı Yasası Politikası Bu politikada Flipboard’un, Dijital Binyıl Telif Hakkı Yasası Politikası (“DMCA”) kapsamında, telif hakkıyla korunan metin, görüntü veya bağlantıların izinsiz kullanımına dair iddialara ve materyallerin ihlaline dair iddialara nasıl cevap verdiği açıklanmaktadır. Dijital Binyıl Telif Hakkı Yasası DMCA yasası, Bölüm 512’de Flipboard gibi bir servis sağlayıcıya telif hakkı ihlalini resmi şekilde olarak bildirmek için yasal gereklilikler ortaya konmaktadır. Bu bölümde ayrıca, söz konusu içeriği yayınlayan bir kişinin karşı beyanat vererek ihlal iddiası bildirimine nasıl itiraz edebileceği açıklanmaktadır. Elzem Bir Ayrıntı: Telif Haklarıyla Korunan bir Çalışmada Hak Sahibi misiniz? Bir telif hakkı bildirimi veya karşı bildirim göndermek ciddi bir iştir. DMCA hileli veya kötü niyetli iddialara yönelik yasal ve mali cezalar uygulamaktadır. Bir kaldırma bildirimi göndermeden önce, gerçek telif hakkı sahibi olduğunuzdan veya telif hakkı sahibinin adına hareket etmeye yetkili olduğunuzdan emin olun. Bir Telif Hakkı Bildiriminin Gönderilmesi Bize telif hakkı ihlaliyle ilgili bir bildirim göndermek için aşağıdaki bilgileri sağlamanız gerekecektir:

  1. Telif hakkı sahibinin veya hak sahibi adına hareket etme yetkisine sahip bir kişinin ıslak veya elektronik imzası (tam adınızın yazılması yeterlidir);
  2. İhlal edildiği iddia edilen telif hakkıyla korunmuş çalışmanın tanımlanması (örneğin özgün çalışmanızın bir kopyası veya bağlantısı ya da ihlal edildiği öne sürülen materyallerin açık tarifi);
  3. Flipboard olarak materyalin kendi hizmetlerimizdeki yerini bulmamıza yetecek ölçüde, ihlal materyali ve bilginin tanımlanması (örneğin ihlal edilmiş bir yayın için bağlantı);
  4. Adres, telefon numarası ve e-posta adresi dahil olmak üzere iletişim bilgileriniz;
  5. Materyalin, telif hakkı sahibi, temsilcisi veya yasa tarafından izin verilmeyen şekilde kullanıldığına dair, iyi niyete dayalı bir kanıya sahip olduğunuzu  gösteren bir beyan; ve
  6. Bildirimdeki bilgilerin doğru olduğuna ve yalan yere yemin cezasına tabi olarak, telif hakkı sahibi adına hareket etme yetkiniz olduğuna dair beyan.

Yukarıdaki bilgileri copyright@flipboard.com adresine göndererek telif hakkı ihlali iddialarını bildirebilirsiniz. Ayrıca bir telif hakkı bildirimini posta yoluyla şu adrese gönderebilirsiniz: Designated Copyright Agent Flipboard 735 Emerson Street Palo Alto, CA  94301 Flipboard’un Telif Hakkı İddialarına Yanıt Verme Biçimi Flipboard’ın telif hakkı ihlali iddiası bildirimlerine verdiği yanıt, ihlal edildiği iddia edilen materyale erişimin kaldırılması veya kısıtlanmasını içerebilir. Bir telif hakkı bildirimine karşılık olarak içeriğe erişim hakkını kaldırırsak veya kısıtlarsak duruma ilişkin bilgi sağlamak amacıyla, durumdan etkilenen hesap sahibiyle temas kurmak adına iyi niyetli çaba sarf edeceğiz. DMCA Bildirimine İlişkin İleti Aldığınızda Bizim tarafımızdan gönderilen, yayınladığınız içeriğin Flipboard’dan kaldırıldığını söyleyen bir mesaj alırsanız lütfen bunu dikkatli bir şekilde okuyun; çünkü bu sizin seçenekleriniz ve aldığımız kaldırma bildiriminin niteliği hakkında bilgiler içerebilir. Karşı Bildirim Gönderme Yolu Yayınladığınız materyal hakkında bir DMCA bildirimi aldıysanız ve bu materyalin yanlış tespit edildiği veya yanlışlıkla kaldırıldığı kanısında iseniz aşağıdaki talimatları izleyerek bir karşı bildirim gönderebilirsiniz. Karşı bildirim göndermek için lütfen aşağıdaki bilgileri bize gönderin:

  1. Islak veya elektronik imza (tam adınızın yazılması yeterlidir);
  2. Kaldırılmış veya erişim izni kısıtlanmış materyalin ve kaldırılmadan ya da erişim izni kısıtlanmadan önce materyalin bulunduğu konumun tanımı (DMCA bildirimindeki açıklama yeterlidir).
  3. Materyalin yanlışlık sonucu kaldırıldığı veya kısıtlandığı ya da kaldırılacak veya erişim izni kısıtlanacak materyalin yanlış tanımlandığına dair iyi niyete dayalı kanınızın, yalan yere yemin etme cezası altında bildirimi; ve
  4. Adınız, adresiniz, telefon numaranız ve ikamet ettiğiniz idari bölgedeki federal bölge mahkemelerinin yargılama yetkisini veya Amerika Birleşik Devletleri dışında ikamet ediyorsanız Flipboard’ın bulunduğu herhangi bir idari bölgedeki yetkili mahkemenin yargılama yetkisini ve telif hakkı bildirimini sağlayan bir kişinin ya da bu kişinin temsilcisinin tebliğini kabul edeceğinizin onayı.

Karşı bildirim göndermek için lütfen cevabınıza yukarıdaki bilgileri dahil ederek size kaldırma konusunda bilgi verilen ilk e-postamıza yanıt verin. Not: Bir DMCA bildirimine yanıt olarak kaldırılmış materyali yeniden yayınlarsanız hesabınızı kalıcı olarak askıya alabiliriz. İçeriğin yanlışlıkla kaldırıldığını düşünüyorsanız lütfen materyali yeniden yayınlamak yerine bir karşı bildiri gönderiminde bulunmayı düşünün. Karşı Bildirim Gönderdikten Sonra Geçerli bir karşı bildirim tarafımıza ulaştığında derhal bir kopyasını telif hakkı bildirimini bize gönderen kişiye göndereceğiz. İlk bildirimde bulunan kişinin, materyalin ihlaline devam edilmesini önlemek için mahkeme kararı başvurusunda bulunduğunu 10 iş günü içerisinde bize bildirmemesi durumunda kaldırılan materyali yerine geri koyabilir ya da erişim sınırlamasını kaldırabiliriz. Mükerrer İhlal Politikası Flipboard, mükerrer ihlalde bulunan hesap sahiplerinin hesaplarının uygun koşullarda kapatılmasına yönelik bir politikaya sahiptir. Genel olarak, “mükerrer ihlalci” sıfatını Flipboard’a içerik yüklemiş olan ve söz konusu içeriğe ilişkin geçerli yasalara uygun şekilde ikiden fazla kaldırma bildirimi almış olan bir kullanıcı için kullanırız. Buna ek olarak, şartların gerekli kıldığı durumlarda, tek bir ihlalde bulunan hesap sahiplerine ait hesapları kapatma yetkimizi de saklı tutarız.